Info Jarný kros 2019

Propozície Beh víťazstva – Jarný kros 2019

Súhlas dotknutej osoby – Jarný kros 2019 ( reverz )

Registrácia možná už len v deň pretekov !!!

Profil trate a mapa trate

Registrovaný online

Pozor registrácia online do 03.05.2019

Prosíme Vás okrem online prihlásenia je potrebné si vytlačiť Súhlas dotknutej osoby a vyplnený priniesť v deň pretekov na prezentáciu v budove areálu Dubne Kamienka, kde bude prebiehať prezentácia a registrácia 8.5.2019 od 7:45 do 9:00 hod.

Ďakujeme za pochopenie.