2% z dane

Financie, ktoré získame, budú použité na organizáciu podujatí a zlepšenie materiálno-technických podmienok činnosti združenia, na pomoc pri zabezpečení športových aktivít v obci. Aj v tomto roku chceme našu činnosť skvalitňovať a preto budeme radi, ak sa rozhodnete podporiť nás.

Aj v tomto roku chceme našu činnosť skvalitňovať a preto budeme radi, ak sa rozhodnete podporiť nás.

NÁZOV: TJ Mier Kamienka
SÍDLO: Kamienka 123, 065 32 Kamienka
PRÁVNA FORMA: Občianske združenie
IČO: 42237777

Postupy krokov na poukázanie 2%

Vyhlásenie-2018- DP -TJ

Potvrdenie-2018-DP–editovateľné

        • Ďakujeme za podporu.