2% z dane

Financie, ktoré získame, budú použité na organizáciu podujatí a zlepšenie materiálno-technických podmienok činnosti združenia, na pomoc pri zabezpečení športových aktivít v obci. Aj v tomto roku chceme našu činnosť skvalitňovať a preto budeme radi, ak sa rozhodnete podporiť nás.

Aj v tomto roku chceme našu činnosť skvalitňovať a preto budeme radi, ak sa rozhodnete podporiť nás.

NÁZOV: TJ Mier Kamienka
SÍDLO: Kamienka 123, 065 32 Kamienka
PRÁVNA FORMA: Občianske združenie
IČO: 42237777

Postupy krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby

Postupy krokov na poukázanie 2% pre fyzické osoby ktoré si sami podávajú DP

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov,
ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane – 2020 -TJ

 

        • Ďakujeme za podporu.