Ako sa stať členom

Stačí sa skontaktovať s predsedom,  alebo tajomníkom TJ Mier Kamienka, nahlásiť meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, emailovú adresu a zaplatiť členskú známku na nasledujúci rok. Známky je možné zakúpiť v každom roku len do .9 marca. Výšky poplatkov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Prihlášku do TJ si môžete stiahnuť vo formáte .doc a zaslať na email tjkamienka@gmail.com.

Prihláška do TJ Mier Kamienka, [DOC, 36 kB]

Prihláška do TJ Mier Kamienka, [PDF, 188 kB]

Oznamujeme všetkým členom, aj nečlenom, že ak majú záujem o členstvo v TJ Mier Kamienka, členské známky na rok 2020 si môžu zakúpiť u členov výboru alebo u hospodára TJ do 29.2.2020!

POPLATKY ZA ROK 2020 PRE STARÝCH AJ NOVÝCH ČLENOV SÚ UVEDENÉ V TABUĽKE:

členský príspevok oddielový príspevok Spolu
mládež do 15 r. + ŤZP 2 € 0 € 2 €
dorast 16 – 18 r. 4 € 0 € 4 €
študenti 19 – 26 r. 5 € 0 € 5 €
dospelí 19 – 60 r. 5 € 0 € 5 €
seniori 61 – 70 r. 2 € 0 € 2 €
seniori nad 71 r. 2 € 0 € 2 €