Fotografie športovísk

Naše športoviská:

Multifunkčné ihrisko za základnou školou

Prírodné volejbalové ihrisko areál Dubné

Futbalové ihrisko areál Dubné

Hokejové a hokejbalové ihrisko areál Dubné

Stolnotenisová miestnosť

Posilňovňa

Telocvična Zš a Mš Kamienka