História TJ Mier Kamienka

Záujem o šport na dedine je od roku 1920. Kedy mládež a dospelí začali hrať “kuľo“ na dvore u krčmára Hriňu. Prvé hry, zápasy futbalu sa hrali na priestranstvách Mláky a Rovenki, neskôr na Piskach a pri mlyne. Vzrastajúcu tendenciu malo rekreačno –športové podujatie, keď na dedine aktívne pôsobila organizácia „Zväz mládeže Karpat“ v roku 1949. V Kamienke je volejbalové družstvo, ktoré sa stretávalo s družstvom zo Starej Ľubovne. Najlepsimi volejbalistami v roku 1950 boli M.Bittner, I. Dzubriak, M. Kormanik, P. Folvarský, M. Lichvár, P. Zima, Š. Bittner. Keď sa postavila miestna škola , Dom kultúry , na školskom dvore nazývaného „ kerti“ často boli zápasí medzi družstvami robotníkov a družstvom starších žiakova učiteľov. Športová vychová mládeže sa začína v škole, ma hodinách telesnej výchovy v telocvični v škole, ale aj na školskom dvore. Prvé futbalové zápasy medzi učňami a žiakmi dedín Kamienka a Jarabina boli v rokoch 1953-1955. Žiaci vtedy chodili na zápasy peso. V roku 1955 do Kamienky prišiel Ivan Saloň z Jarabiny, ktorý pracoval vo výbore Československého zväzu telesnej výchovy a športu v starej Ľubovni.
Za jeho aktívnej pomoci miestny funkcionári začali dávať športu väčšiu váhu. Chceli postaviť štadión ( futbalové ihrisko), pozdvihnúť športovú organizáciu založenú v roku 1950. Vtedy na čele Telovýchovnej organizácie bol Michal Huľvej, členmi- Ivan Dzubrjak, Michal Bittner( Marišin).

Športová organizácia začala svoju činnosť v roku 1956. Teraz sa nazýva Sokolovská telovýchovná jednota a na cele bol Michal Solvester, toho času sekretár MNV. Konali sa futbalové a volejbalové stretnutia medzi miestnymi družstvami, rozmach atlétov pod vedením učiteľa Oleksia Lazorika. V roku 1957-1958 s príchodom učiteľa TV Mikuláša Lehotského sa športové dianie žiakov ODŠ ( škola ZDŠ) pozdvihlo. Začali sa zúčastňovať okresných súťaži a pripravovali sa na 2. Spartakiádu v Prahe. Na 1. a 2. Spartakiáde sa zúčastnilo 24 žiakov a to 12 zo ZŠ kamienka a 12 zo ZŠ Jarabina v toku 1960 pod vedením pani Vančíkovej. Okresné a obvodné spartakiády sa konali každých 5 rokov aj v obciach Kamienka, Podolínec, Plavnica ( 1980 – 1985).

V priebehu troch rokov na dedine každú zimu sa robilo klzisko a chlapci hrali hokej.

V roku 1960 kedy sa rodila organizácia okresov a krajov, telovýchovná práca u nás značne zoslabla, lebo novy okres ( popradsky) nestíhal aktívne pomáhať všetkým športovým organizáciám. Okresný zbor telovýchovy a športu v Poprade neskôr plný kolektívnych síl znova aktívne začal podporovať športové dianie v Kamienke. Žiaci sa pravidelne od vzniku okresu 1968 zúčastňovali na Ľubovnianskych hrách vo všetkých športových aktivitách a kolektívnych hrách.

V roku 1962 na dedine začínajú aktívne trénovať naši futbalisti, volejbalisti, hádzanári a ľahkí atléti. Zvyčajne v miestnych „ manšaftoch“ . žiaci , ktorí hrali futbal pod vedením miestneho učiteľa Juraja Vančíka zaznamenali veľký vzrast. Futbalové zápasy sa hrali v Poprade, Svite, Hranovnici, Ľubici Spišskom Bystrom, Kežmarku a v iných mestách.

V roku 1963 pokračovala svoju činnosť športová organizácia „ Sokol“. Na jej cele bol Michal Medvedcký. V tomto roku sa začalo futbalové družstvo zúčastňovať okresných súťaži mužov. Prvý majstrovský zápas sa uskutočnil v roku 1964 okresná súťaž okresu Poprad na futbalovom ihrisku „za Štifa“ ktoré bolo vyrobene svojpomocne za podpory JRD Mier Kamienka ,kde drevo bolo dovezené z kamienskych lesov za vedenia Milana Tomašku ( vedúci lesnej správy v Kamienke ). Mimoriadnu zásluhu pravidelnej účasti krajskej a okresnej súťaži mali Ivan Sroka, Michal Lichvar ( Kočela).

V roku 1971-1972 sa naše futbalové družstvo, ktoré bolo premenovane na „Mier“ umiestnilo na 1. Mieste v okrese a vstúpilo do skupiny 1B. Futbalové družstvo „ Mier“ trénoval vtedy Miroslav Plšik zo starej Ľubovne. Rok hrali v krajskom kole, potom sa dostali na okres. Stará Ľubovňa vtedy mala družbu s mestom Nowy Sacz z Poľska. Futbalisti sa stretli a hrali z rôznym súperom- raz vyhrali a druhy raz nie. V roku 1977 – pri telovýchovnej jednote vznikol futbalový oddiel ktorého predsedom bol Ján Foľvarský.

V Auguste roku 1973 sa konal na výročie Slovenského národného povstania futbalový turnaj. Zúčastnilo sa na ňom 4 družstvá. Turnaj prebiehal na vysokej kultúrnej a športovej úrovni. Aj v iných športových disciplínach naša telovýchovná organizácia „Mier“ nezaostáva. Volejbalové družstvá mužov a žien sa zúčastňujú na okresných súťažiach. Na počesť oslobodenia Kamienky armádou Radvanského sa u nás už 40 krát konal volejbalový turnaj 8 mužských a 4 ženské družstvá. Športovci Kamienky – pracovnici „ Sigmy“ národný podnik Praha. Okrem toho sa zaoberá športom aj mládež.

V Kamienke sú tiež družstvá – futbalové, volejbalové , hádzaná, naši športovci hrajú aj stolný tenis, zaujímajú sa ľahkou atletikou, turistikou, bežeckým lyžovaním a iné.

V Kamienke sa v roku 1980 dostavuje štadión, ukončenie futbalového ihriska sa plánuje ľahko atletická draha, bazén pre plavcov, športových ihrísk. Keď štadión bude vybudovaný , odkryjú sa väčšie možnosti aktívneho športu v rôznych disciplínach.

Organizovať telovýchovnú- športovú prácu v obci Kamienka pomáhali a pomáhajú funkcionári MNK, ESGA, vrátane školy.

Niekoľko aktívnych pomocníkov: Juraj Sivuľka, Jozef Sivuľka, Jozef Karaš, Peter Hrebík, Michal Medvedcky, Mikuláš Foľvarský, Ivan Dzubrjak, Ivan Markovič, Ivan Sroka, Juraj Vančík, Štefan Poľanský, Anton Firta, Juraj Sroka, Ivan Beňo, Ing. Juraj Servický, Štefan Mýtnik, Ing. Anton Bittner, Juraj Bulinský, Olga Lazarčíková, Mária Homišinová, Mária Škvarová, Ivan Kundľa, Mária Lichvarová, Helena Markovičová a iní.

Za všetko čo sa podarilo dosiahnuť, treba vysloviť veľké poďakovanie .